Volg ons

Qarc is kwark van klassemelk!

Kwark wordt gemaakt van melk. Zit er verschil in melk?

Voor een melkveehouder is het produceren van melk zijn vak. De kwaliteit van melk is afhankelijk van de wijze waarop de melk geproduceerd en opgeslagen wordt. Iedere keer als de melk opgehaald wordt, neemt men een monster. Dit monster wordt met een onafhankelijke controle getest op acht kenmerken.

Als de uitkomsten van de controle buiten de normen liggen, dan krijgt de melkveehouder kortingspunten. Hierdoor ontvangt hij minder geld voor zijn melk. Ook zorgen kortingspunten ervoor dat je in een andere prestatieklasse komt. Tot 2013 is er binnen deze prestatieklasse het volgende onderscheid; 3e klas melk, 2e klas melk en 1e klas melk. Hierbij heeft 1e klas melk de beste kwaliteit.

Vanaf 2013 zijn er nieuwe prestatieklassen: Excellent, Goed, Voldoende of Onvoldoende. Men moet met betrekking tot productie, dierwelzijn en natuur & milieu voldoen aan de essentiële punten, standaard punten en 2 “extra punten” om prestatieklasse Voldoende te scoren. Bij 6 “extra punten” scoort men prestatieklasse Excellent.

Melkveebedrijf van Zuilichem voldoet momenteel aan 9 “extra punten”. Een paar voorbeelden: er wordt gebruik gemaakt van voorkoeling, dit is een energiebesparende maatregel. Verder wordt er weidegang toegepast en zijn er cursussen gevolgd met betrekking tot het verhogen van het welzijn van de koe. Daarnaast zijn zij ook actief op het gebied van natuur en landschap.

Op dit moment levert melkveebedrijf van Zuilichem al 33 jaar 1e klas melk.
Een prestatie om trots op te zien!