Volg ons

Samen sterker in 2022

vrijloopstal koeien

Vanaf 1 januari gaan we samenwerken op het gebied van melkveehouderij met onze buren, familie Geenen. Onze melkveebedrijven liggen naast elkaar op landgoed Ten Vorsel. Vanaf 1 januari ontstaat er één nieuw grondgebonden melkveebedrijf.

Door onze krachten te bundelen kunnen we onze neventakken in zorg en verzuiveling verder ontwikkelen en zijn we beter voorbereid op de (toekomstige) uitdagingen binnen de melkveehouderij.

Alle melkkoeien komen te staan in de vrijloopstal; hier zijn geen ligboxen en daardoor hebben de koeien ook in de stal alle vrijheid om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Iedere koe heeft maar liefst 18 vierkante meter ruimte in deze stal en tijdens het weideseizoen ook de keus om buiten te grazen.

koeien buiten in de wei

Onze huidige koeienstal wordt omgebouwd tot emissiearme jongveestal waarbij het jongvee nog meer ruimte krijgt.
De koeien en het jongvee blijven grazen op dezelfde weilanden op landgoed Ten Vorsel en blijven dus dezelfde heerlijke weidemelk produceren die wij gebruiken voor onze beste zuivelproducten.

Als de verbouwing is afgerond en als het mogelijk is met de geldende corona maatregelen, is iedereen weer welkom om een kijkje te komen nemen op ons bedrijf.

We houden jullie op de hoogte !

Fam. Van den Borne-van Zuilichem
Qarc Zuivel