70 agrarische ondernemers te gast bij Qarczuivel!

20 december hadden we een grote club melkveehouders te gast op ons bedrijf.

Samen met onze buren hebben we aan 70 agrarische ondernemers uit de Kempen verteld hoe we de samenwerking op het gebied van de melkveehouderij zijn opgestart.

Ook hebben we ze meer verteld over de verbrede takken; bij familie Geenen over Zorgboerderij “bij de Pinken” en het Wenshuys en bij ons over de zuiveltak & afzet binnen de korte keten en ziekenhuizen.

Een geslaagde en gezellige middag!

Ook interesse om met je studieclub of vereniging een kijkje te komen nemen op onze boerderij? Stuur dan een berichtje naar Leonie

 

Deze excursie is mede mogelijk gemaakt met hulp van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van het project: “Toegevoegde korte waardeketen eiwitrijke zuivelproducten voor de zorgsector”.
In dit project wordt een duurzame, toegevoegde waardeketen ontwikkelt door nieuwe samenwerkingen tussen de zorg- en landbouwsector. Qarczuivel, Melkveebedrijf Ten Vorsel, Stichting Máxima Medisch Centrum en Stichting Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen, testen en onder de aandacht brengen (bewustwording) van nieuwe, eiwitrijke zuivelproducten voor patiënten. Als gevolg verbetert het verdienvermogen van de primaire producent waardoor er geïnvesteerd kan worden in een duurzame toekomstbestendige landbouw.