FSSC 22000 is een certificering voor voedselveiligheidsbeheer dat erkend wordt als een belangrijk instrument voor organisaties in de voedingsindustrie.

Het biedt een raamwerk voor het waarborgen van voedselveiligheid en kwaliteit binnen de gehele voedselketen, van producenten tot verwerkers, distributeurs en retailers.

Het certificaat is gebaseerd op de internationale normen ISO 22000:2018 voor voedselveiligheidsmanagementsystemen en technische specificaties van de Stichting voor Certificatie van Levensmiddelen (FSSC).

Het implementeren van het FSSC 22000-systeem stelt ons in staat om risico’s te identificeren, te beheersen en te minimaliseren, waardoor de voedselveiligheid wordt gewaarborgd.

Daarnaast helpt het ons om te voldoen aan wettelijke voorschriften en regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid en zorgt het voor continue verbetering, dat we jaarlijks doelstellingen vaststellen en we onze prestaties meten en monitoren.

Sinds 2019 zijn we als Qarczuivel FSSC22000 gecertificeerd. We worden jaarlijks (onaangekoningd) geaudit door een onafhankelijk certificeringsbureau.

 

Onze laatste audit is uitgevoerd door DNV-GL in maart 2023