Brabantse ziekenhuizen en Qarczuivel slaan de handen ineen voor ontwikkeltraject in de zorg

Afgelopen week was de kick-off meeting van het project Toegevoegde korte waardeketen eiwitrijke zuivelproducten voor de zorgsector. Binnen dit project werken het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), Máxima MC, producent Qarczuivel en melkveebedrijf Ten Vorsel samen aan de ontwikkeling van nieuwe eiwitrijke producten voor patiënten. Ook wordt er gewerkt aan communicatiemiddelen om de patiënt te leren over het belang van gezonde voeding en eiwitinname tijdens het herstel.

Dit project laat zien dat het mogelijk is om een duurzame, toegevoegde waardeketen op te zetten tussen de zorg- en landbouwsector.

Patrick van Gerven, afdelingshoofd catering van het Máxima MC geeft aan: “Een deel van onze patiënten is gebaat bij meer energierijke en/of eiwitrijke voeding, bijvoorbeeld om hun herstel te bevorderen of ondervoeding te voorkomen. Het blijkt lastig voor deze patiënten om tijdens hun opname in deze behoefte te voorzien. Henk van Meerendonk, teamleider voeding ETZ vult aan: “Het is van belang dat er een lekker en gevarieerd assortiment aan energie- en eiwitrijke tussendoortjes beschikbaar is. Het huidige assortiment zouden we graag aanvullen met onder andere nog een hartig smaakvol eiwitrijk tussendoortje voor onze patiënten.” Patiënten zijn vaak steeds zieker en ouder en willen daardoor niet te grote porties eten. Daarnaast zijn herkenbare smaken erg belangrijk vertelt Maurice Saive, team leider patiëntenvoeding Máxima MC.

Bij de kick-off meeting zijn de randvoorwaarden voor de nieuw te ontwikkelen producten besproken. Hieruit zijn een zevental producten naar voren gekomen die de komende maanden verder zullen worden uitgewerkt. Door samen te werken met een lokale zuivelproducent kunnen duurzame producten met smaak ontwikkeld worden die aansluiten bij de behoeftes van patiënten.

Patiënten krijgen in het ziekenhuis veel informatie en de juiste voeding die hen helpt bij het herstel. Het is nu van belang om de patiënten zover te krijgen dat ze ook thuis hun eetpatroon aan gaan passen. Wim Pleunis, woordvoerder van het ETZ, geeft aan dat het ETZ steeds meer digitaal communiceert met patiënten, onder meer via patiëntenportaal MijnETZ. Communicatie over eiwitinname en het aanpassen van voedingsgewoontes moet daar onderdeel van worden. Om de patiënt aan het bed te voorzien van informatie, kan worden gedacht aan nieuwe opties zoals een QR-code op het schaaltje of op de verpakking.

 

Contact over dit project? Mail Leonie van Zuilichem via leonie@qarczuivel.nl

 

Dit project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland in het kader van het project: “Toegevoegde korte waardeketen eiwitrijke zuivelproducten voor de zorgsector”.
In dit project wordt een duurzame, toegevoegde waardeketen ontwikkelt door nieuwe samenwerkingen tussen de zorg- en landbouwsector. Qarczuivel, Melkveebedrijf Ten Vorsel, Stichting Máxima Medisch Centrum en Stichting Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen, testen en onder de aandacht brengen (bewustwording) van nieuwe, eiwitrijke zuivelproducten voor patiënten. Als gevolg verbetert het verdienvermogen van de primaire producent waardoor er geïnvesteerd kan worden in een duurzame toekomstbestendige landbouw.

 

———————————-Einde persbericht———————-