Pius-x college bekijkt de hele keten!

In september en oktober hebben we 9 klassen BK en GL 2e en 3 jaar van het PiusX college op bezoek gehad.

Tijdens de rondleiding hebben we uitleg gegeven waarom we hebben gekozen in een verbreding van ons bedrijf via zuivel in plaats van het groter maken van ons melkveebedrijf.

Via de zichtramen van de zuivelruimte hebben we uitleg gegeven hoe we van rauwe melk een lekker toetje maken. In de koeling hebben we de verschillende type verpakkingen laten zien; iedere klant heeft namelijk eigen wensen en dit zorgt voor een breed assortiment!

Het leukste voor alle klassen is de rondgang op de boerderij; eerst langs een traditionele ligboxenstal waar het jongvee wordt gehuisvest. Daarna naar de vrijloopstal waar de melkkoeien staan en de koeien via de robot worden gemolken.
De verschillen tussen beide stallen zijn bekeken en benoemd door de leerlingen.

Vooral de ruimte voor de koe in de vrijloopstal en dat het melken & voeren helemaal automatisch gaat, was iets waar de jongeren van onder de indruk waren!

Als laatste nog langs de net geboren kalfjes, die de leerlingen het liefst mee naar huis zouden nemen.

Voor op school is er nog een tas met verschillende naturel zuivelproducten meegegaan. Zo kunnen de leerlingen het verschil tussen magere en volle producten zien en proeven en ook het verschil tussen een kwark (verse kaas) en een yoghurt product.

 

 

Deze excursie is mede mogelijk gemaakt met hulp van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland’ in het kader van het project: “Toegevoegde korte waardeketen eiwitrijke zuivelproducten voor de zorgsector”.
In dit project wordt een duurzame, toegevoegde waardeketen ontwikkelt door nieuwe samenwerkingen tussen de zorg- en landbouwsector. Qarczuivel, Melkveebedrijf Ten Vorsel, Stichting Máxima Medisch Centrum en Stichting Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen, testen en onder de aandacht brengen (bewustwording) van nieuwe, eiwitrijke zuivelproducten voor patiënten. Als gevolg verbetert het verdienvermogen van de primaire producent waardoor er geïnvesteerd kan worden in een duurzame toekomstbestendige landbouw.