Het Keurmerk Weidemelk: Een Stap in de Richting van Duurzaamheid

In een tijd waarin duurzaamheid en dierwelzijn steeds belangrijker worden, speelt de Stichting Weidemelk een cruciale rol bij het bevorderen van transparantie en vertrouwen in de zuivelsector. Het Keurmerk Weidemelk, geïntroduceerd door de stichting, biedt consumenten de mogelijkheid om bewust te kiezen voor melk die afkomstig is van koeien die minimaal 120 dagen per jaar, minstens 6 uur per dag in de wei grazen.

Dit keurmerk gaat veel verder dan alleen het welzijn van de dieren. Het bevordert ook de biodiversiteit, de gezondheid van de bodem en het behoud van traditionele landschappen. Door te kiezen voor melk met het Keurmerk Weidemelk dragen consumenten bij aan het behoud van ons platteland en het stimuleren van duurzame landbouwpraktijken.

De stichting Weidemelk werkt nauw samen met melkveehouders en andere belanghebbenden om de naleving van de strenge criteria van het keurmerk te waarborgen.
Het keurmerk is een betrouwbare en herkenbare manier voor consumenten om bewuste keuzes te maken en een positieve impact te hebben op het milieu en het dierenwelzijn.

Ook onze koeien lopen minimaal 120 dagen, minstens 6 uur per dag in de wei gedurende het weideseizoen. Van deze weidemelk maken we de lekkerste kwark en yoghurtvarianten.
We houden dit bij in een digitale weidekalender en eens per jaar worden we door Qlip (onaangekondingd) gecontroleerd.

Dit jaar waren onze koeien voor het eerst naar buiten op 8 mei 2023